Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ do przetargu na „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że w związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawców w postępowaniu dotyczącym „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu” Zamawiający udziela odpowiedzi oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Czytaj

Nowe zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonywanie badań wody w Parku Wodnym

Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na kompleksowe wykonywanie badań wody w Parku Wodnym w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w załącznikach. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Harmonogram badań wody w Parku Wodnym
Czytaj