Świecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Fundusz został stworzony dla podmiotów, które chcą rozwinąć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, bądź dla tych, którzy uruchamiają własny biznes na terenie Gminy Świecie oraz gmin współpracujących. Głównym zadaniem funduszu jest udzielanie poręczeń do wysokości 70% zaciągniętego kredytu bankowego, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyt jednak nie może być większy niż 40 000 zł, a czas spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat.

Szczegółowe informacje:
Świecie, ul. Chmielniki 2b (budynek Inkubatora Przedsiębiorczości)
tel.: 52 331 28 68

Więcej na temat tutaj

REGULAMIN SFPK