Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu”

Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy na: „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej: 500230549-N-2018