Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na ochronę Hali Widowiskowo – Sportowej

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że rozstrzygnął postępowanie ofertowe na zadanie pt: „Wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego” W toku przeprowadzonego postępowania otrzymaliśmy trzy oferty.   Zestawienie ofert: Nazwa Firmy […]
Czytaj

Przedłużenie terminu składania ofert – ochrona Hali

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że przedłuża termin składania ofert na zadanie „Wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego”. Oferty można składać do dnia 14.01.2020r. do godziny 15.00. Pozostałe warunki postępowania […]
Czytaj

Przedłużenie terminu składania ofert – sprzątanie Hali

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że przedłuża termin składania ofert na zadanie:   „Kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu o łącznej powierzchni 3.700 m.kw. na okres 17.01.2020r.– 16.01.2021r.” Oferty można składać do dnia 14.01.2020r. do godziny 15.00. Pozostałe warunki postępowania nie podlegają zmianom.
Czytaj

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 13.12.2019r. dokonała wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019r. W postępowaniu złożono 9 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę A&B Kancelaria Sp. z o.o. Batorego 14b/1, 80-251 Gdańsk.
Czytaj