Wyniki konkursu ofert na ochronę Hali Widowiskowo-Sportowej

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że spośród nadesłanych ofert na usługę „Wykonanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego” Komisja konkursowa  jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy Security & Cleaning System Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19 z kwotą 10,63 zł netto za 1 roboczogodzinę.

Dziękujemy wszystkim firmom za wzięcie udziału w konkursie ofert.