Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Otwarcie oferta na „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu” odbyło się w dniu 19 grudnia o godz. 10:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 527.772,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

  Oferta nr 1 Oferta nr2 Oferta nr3
Nazwa i adres Fundacja Wodna Służba Ratownictwa, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław Multigrupa Sp. z o.o, ul. Rynek 20/21 lok. 15, 50-111 Wrocław Koordynator Terenowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dworcowa 56, 85-010 Koronowo.
Cena jednostkowa 19,40 zł 20,49 zł 21,83 zł
Cena za całość zamówienia 419.622,00zł 443.198,70zl

 

472.182,90zł
Ilość osób z doświadczeniem 10 16 10
Obecność personelu kluczowego tak-10 dni tak- 11 dni tak-10 dni