Zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonywanie badań wody w Parku Wodnym

Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na kompleksowe wykonywanie badań wody w Parku Wodnym w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Harmonogram badania wody Niecka sportowa

Harmonogram badania wody Basen rekreacyjny (do- nauki pływania)

Harmonogram badania wody Jacuzzi 1

Harmonogram badania wody Jacuzzi 2

Harmonogram badania wody Brodzik dla dzieci