Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ do przetargu na sprzątanie Parku Wodnego

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że w związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawców w postępowaniu dotyczącym „Świadczenia usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu”, Zamawiający udziela odpowiedzi oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2017 ze zmianami

Załącznik nr 7 wzór umowy ze zmianami

Załącznik nr 9 wykaz usług