Informacja z otwarcia ofert na sprzątanie Parku Wodnego w Świeciu

Informacja z części jawnej podczas otwarcia ofert na usługę Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu

Informacja z otwarcia ofert