Wyniki zapytania ofertowego na obsługę szatni w Parku Wodnym

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(nie stosuje się przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt 8 ustawy) Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Vistula-Park Świecie Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Dotyczy: Obsługa szatni w Parku Wodnym w Świeciu

Wyniki zapytania ofertowego