Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na usługi porządkowe w Parku Wodnym

Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy na „Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz Parku Wodnego w Świeciu”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej: 500033416-N-2017