Przedłużenie terminu składania ofert na cyklinowanie podłogi sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu

W związku z licznymi pytaniami, pojawiającymi się od oferentów oraz koniecznością sprecyzowania wymagań ze strony Zamawiającego, Zarząd Vistula-Park Świecie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na zdanie: Cyklinowanie podłogi sportowej w Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu o powierzchni 1350 m. kw. z polerowaniem i dwukrotnym lakierowaniem oraz odtworzeniem linii boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z wymalowaniem pola głównego do gry w siatkówkę włącznie”.

Nowy termin składania ofert: 24.04.2018r. – do godziny 12.00

 

Informacje uzupełniające:

W pytaniach od Oferentów przede wszystkim powtarzały się wątpliwości, co do rodzaju lakieru, jaki ma być zastosowany przez Wykonawcę oraz systemu lakierniczego, tj. w jaki sposób i w ilu warstwach ma być położona powłoka. Z racji tego, że oba elementy znacząca wpływają na jedyne kryterium wyboru, jakim jest cena, Zamawiający uzupełnia treść zapytania, wskazując jak poniżej:

 

Typ lakieru – Zamawiający oczekuje zastosowania lakieru dwuskładnikowego wodorozcieńczalnego poliuretanowego w wersji półmat wyłącznie na bazie wody! Zamawiający nie dopuszcza stosowania tzw. lakierów chemicznych, w których nośnikiem substancji utwardzających jest rozpuszczalnik. Oferty z takim typem lakieru będą odrzucane! Lakier powinien spełniać normy DIN 18032-2 oraz PN-EN 14904 w zakresie podatności na poślizg, odbicia zwierciadlanego i odporności na ścieranie.

Uwaga! – Oferenci, którzy do wykonania zadania zaproponowali „lakiery chemiczne”, powinni dokonać korekty swojej oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przeciwnym razie oferty zostaną odrzucone ze względu na brak spełnienia dodatkowych wymagań. 

 

System lakierniczy – Zamawiający oczekuje zastosowania następującego systemu lakierniczego:

  1. Położenie warstwy lakieru podkładowego
  2. Wymalowanie linii do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, zgodnie ze stanem obecnym (w kolorze białym) oraz żółtym (siatkówka) oraz wymalowanie wypełnienia pełnowymiarowego pola do gry w siatkówkę w kolorze jasnoniebieskim
  3. Położenie dwóch warstw lakieru nawierzchniowego

 

Termin realizacji zadania nie ulega zmianie!

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 36-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.

 

Uwaga – Wykonawcy, składający ponowne oferty zobowiązani są do opisania ich jako „Korekta oferty na realizację zadania Cyklinowanie podłogi sportowej w Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul Sienkiewicza 3 w Świeciu o powierzchni 1350 m. kw. z polerowaniem i dwukrotnym lakierowaniem oraz odtworzeniem linii boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z wymalowaniem pola głównego do gry w siatkówkę włącznie”.

Zamawiający nie wymaga składania ponownie wszystkich dokumentów, a jedynie części, których dotyczy sama korekta.

W przypadku nie złożenia korekty oferty, Zamawiający uzna pierwszą ofertę Wykonawcy za ostateczną.

treść zapytania