Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ do przetargu na „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że w związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawców w postępowaniu dotyczącym „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu” Zamawiający udziela odpowiedzi oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ

Załącznik nr 12 ze zmianami