Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu

Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy na: „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej: 500121883-N-2018.