Wyjaśnienia dotyczące składania ofert na kompleksowe sprzątanie obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej

Informujemy, że w Załączniku nr 3 – specyfikacji zadnia w pkt 11. „Opisu sposobu przygotowania oferty” nie dopisane zostało, że oferty można składać również drogą elektroniczną na adres: sekretariat@vistulapark.pl.

Podsumowując, dokumenty można składać:

  • Drogą pocztową na adres: Vistula-Park Świecie Sp. z o.o., ul.Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@vistulapark.pl
  • Faxem na numer: 52 333 29 41