Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na ochronę Hali widowiskowo-Sportowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(nie stosuje się przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt 8 ustawy) Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Vistula-Park Świecie Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Dotyczy: wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

Spółka Vistula-Park Sp. z o.o, dziękując za udział w zapytaniu ofertowym informuje, że oferty złożyło dwóch (2) Wykonawców:

1. AKOOCHRONA Jędrzej Adryańczyk, ul. Wyszyńskiego 10A, 86-105 Świecie – cena za 1 roboczogodzinę netto 13,35 zł

2. Security & Cleaning System sp. z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław – cena za 1 roboczogodzinę netto 13,38 zł

W wyniku przeprowadzonej analizy, jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta firmy AKOOCHRONA Jędrzej Adryańczyk, ul. Wyszyńskiego 10A, 86-105 Świecie, która posiada najniższą cenę.

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego