Zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonywanie badań wody w Parku Wodnym

Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na kompleksowe wykonywanie badań wody w Parku Wodnym w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Harmonogram badań wody w Parku Wodnym

Załącznik nr 3 Wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego