Przetarg na Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:”Świadczenie usług otrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu”

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert