Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na sprzątanie obiektu Parku Wodnego.

 

POBIERZ INFORMACJĘ