Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 13.12.2019r. dokonała wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019r. W postępowaniu złożono 9 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę A&B Kancelaria Sp. z o.o. Batorego 14b/1, 80-251 Gdańsk.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. dziękuje Państwu za wzięcie udziału w przeprowadzonym postępowaniu i złożenie oferty.