Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że rozstrzygnął postępowanie ofertowe na zadanie pt: „Kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu o łącznej powierzchni 3.700 m.kw. na okres 17.01.2020r.– 16.01.2021r.”

 

W toku przeprowadzonego postępowania otrzymaliśmy dwie oferty.

 

Zestawienie ofert:

Nazwa firmy Adres Cena netto za miesiąc Cena netto za całość
Lireco eco Magda Komajda- Lider Konsorcjum ul. Grochowa 10

81-017 Gdynia

 

24.750,00 zł

 

297.000,00 zł

Security&Cleaning System Sp. z o.o. ul. Racławicka 15/19

53-149 Wrocław

 

9.470,00 zł

 

113.640,00 zł

Z uwagi na jedyne kryterium, jakim była najniższa cena, Zarząd spółki przyjął do realizacji ofertę nr 2 – Security&Cleaning System Sp. z o.o. ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław. Dziękujemy wszystkim stronom za wzięcie udziału w postępowaniu.