hala

Zapytanie ofertowe – sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na usługę pn.: „Kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu o łącznej powierzchni 3.700 m.kw. w okresie 17.01.2021 r. – 16.01.2022 r.”.

Formularz ofertowy oraz wszystkie warunki postępowania dostępne są na naszej stronie internetowej: www.vistulapark.pl oraz http://bip.vistulapark.pl/.

Oferty należy składać do dnia 21.12.2020 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres.

Pismo przewodnie

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 4- WZÓR UMOWY

Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI USŁUGI STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA