hala

Zapytanie ofertowe – ochrona Hali Widowiskowo-Sportowej

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu, w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w okresie 16.01.2021 r. – 15.01.2022 r.

POBIERZ DOKUMENTY:

Pismo przewodnie
Załącznik nr 1 – fomularz oferty
Załącznik nr 2 – Specyfikacja zamówienia
Załącznik nr 3 – Harmonogram godzin świadczenia usługi ochrony mienia i osób w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu 

Załącznik nr 4- Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące udziału podwykonawcy w realizacji usługi w zakresie zapewnienia patrolu interwencyjnego

Załącznik nr 6 – Oświadczenie w przedmiocie posiadania patrolu interwencyjnego