Ogłaszamy konkurs na nowe logo spółki

Zarząd spółki Vistula-Park Świecie ogłasza konkurs na stworzenie nowego logotypu dla spółki. Prace można nadsyłać do 26 października.

Od dłuższego czasu zaobserwowaliśmy, że obecne logo spółki, którym posługujemy się od początku jej istnienia jest niemal identyczne z logotypem miejskiej strefy rozwoju gospodarczego Vistula-Park I. Naszym zdaniem bardzo podobne logotypy i używanie tych samych nazw wprowadza wśród społeczeństwa sporą dezorientację. Efektem tego jest fakt, że do spółki zgłaszają się podmioty zainteresowane inwestycjami w strefie lub jej bieżącym zarządzaniem, a z kolei z drugiej strony do wydziału gospodarki i promocji w UM w Świeciu kieruje się zapytania w sprawie imprez sportowych i rozrywkowych.

W związku z tym poprzez mały rebranding chcemy podkreślić odrębność organizacyjną spółki i przypomnieć, że do działalności Vistula-Park Świecie należy zarządzanie obiektami Hali Widowiskowo-Sportowej, Parku Wodnego w Świeciu oraz OW Deczno, a także prowadzenie Świeckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Ponadto mamy zamiar promować nowy logotyp spółki, będącej gospodarzem meczów Tauron Ligi siatkówki kobiet podczas transmisji telewizyjnych.

Zarząd Spółki ufundował nagrodę dla najlepszej pracy w wysokości 500 złotych i powołał komisję konkursową w składzie: Paweł Knapik, Monika Budzowska, Ariel Stawski, Tomasz Keller.

Komisja dokona wyboru spośród zanonimizowanych zgłoszeń (zgodnie z Regulaminem konkursu), aby zapewnić równe szanse każdemu, przy czym jedna osoba, bądź firma może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Warunkiem uzyskania nagrody jest zrzeczenie się praw autorskich do projektu na rzecz spółki Vistula-Park Świecie. 

– Ważne, aby przy zgłaszaniu prac postępować zgodnie z instrukcją zawartą w regulaminie, aby komisja mogła dokonać wyboru spośród anonimowych twórców. Dopiero po wyborze logotypu otworzymy drugą kopertę, w której znajdować się będą dane twórcy, by konkurs był w pełni sprawiedliwy – mówi Tomasz Keller, Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. Logotypy należy nadsyłać na adres spółki: Vistula-Park Świecie, ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie lub składać osobiście w sekretariacie Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu, codziennie w godzinach 8.00 – 15.00.

REGULAMIN KONKURSU