logo

Rozstrzygnęliśmy konkurs na nowe logo spółki

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że rozstrzygnął konkurs na stworzenie nowego logotypu spółki. Najwyżej oceniono propozycję Pani Agnieszki Barabaś, która zgodnie z Regulaminem konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 500 złotych. 

Prezes Zarządu powołał komisję konkursową w składzie: Paweł Knapik, Monika Budzowska, Ariel Stawski, która dokonała merytorycznej oceny nadesłanych prac. Spośród dziewięciu propozycji, Komisja Konkursowa postanowiła wybrać logotyp przygotowany przez Panią Agnieszkę Barabaś. Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, gratulując zwyciężczyni.