PRZETARGI

Pytania do treści SIWZ na usługi ratownicze

Informujemy, że otrzymaliśmy pytania, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”. Poniżej prezentujemy treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego.