ZAMÓWIENIA DO 130 000 ZŁOTYCH

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na ochronę Hali Widowiskowo – Sportowej

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że rozstrzygnął postępowanie ofertowe na zadanie pt: „Wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego” W toku przeprowadzonego postępowania otrzymaliśmy trzy oferty. Zestawienie ofert: Nazwa Firmy Adres Firmy Cena netto za godzinę Cena netto za godzinę MM SERVICE MONITORING Sp. z …

Przedłużenie terminu składania ofert – ochrona Hali

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że przedłuża termin składania ofert na zadanie „Wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego”. Oferty można składać do dnia 14.01.2020r. do godziny 15.00. Pozostałe warunki postępowania nie podlegają zmianom.