Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz Hali Widowiskowo-Sportowej i Parku Wodnego w Świeciu

Zapraszamy do składania ofert w przetargu.