Przetarg nieograniczony na usługi ratownicze w Parku Wodnym

Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu

Zamówienie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 342908 – 2015

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, w sekretariacie do dnia 29.12.2015r. do godz.10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 29.12.2015r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie sala konferencyjna.

Ogłoszenie w BZP

SIWZ

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIKI 1-24

ZAŁĄCZNIK 25 harmonogram pracy

WYKAZ OSÓB

DOŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIA

FORMULARZ OFERTOWY