Informacja o przebiegu wizji lokalnej

Informujemy, że w dniu 06.09.2016r. w Parku Wodnym w Świeciu odbyła się wizja lokalna, przed przetargiem nieograniczonym na sprzątanie obiektu.

 

Podczas zebrania, padło pytanie o dni wolne od pracy w obiekcie, które nie zostały ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kierownik obiektu, Ariel Stawski na miejscu udzielił odpowiedzi, że Park Wodny nie będzie pracował lub będzie funkcjonował w ograniczonym czasie w następujących dniach:

1 stycznia – zamknięte

1 dzień Świąt Wielkanocnych – zamknięte

1 listopada – zamknięte

25 grudnia – zamknięte

 

Niepełny wymiar godzin:

24.12 – godz. 7:00-12:00

31.12 – godz. 7:00-12:00

 

 

Ponadto Prezes Spółki, Tomasz Keller przypomniał potencjalnym oferentom kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarte w SIWZ oraz wymóg wniesienia wadium pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku braku potwierdzenia.

 

Wobec braku innych pytań, na tym wizję lokalną zakończono.