Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ: dokument

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 500206465-N-2018

Uwaga, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu na dzień 05 września  2018 godz. 09:00 (termin składania ofert), godzina 10:00 (termin otwarcia ofert).