Wyniki zapytania ofertowego na obsługę szatni w Parku Wodnym

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(nie stosuje się przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt 8 ustawy) Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Vistula-Park Świecie Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Dotyczy: Obsługa szatni w Parku Wodnym

Spółka Vistula-Park Sp. z o.o, dziękując za udział w zapytaniu ofertowym informuje, że oferty złożyło czterech (4) Wykonawców:

1. Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław – kwota netto za godzinę: 15,70 zł, kwota brutto: 19,31 zł

2. Agencja Ochrony Argus Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 16B/5, 95-500 Sochaczew – kwota netto za godzinę: 16,70 zł, kwota brutto: 20,54 zł

3. World Systems Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 36, 86-300 Grudziądz, Alfa Guard Security Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda – kwota netto za godzinę: 16,46zł, kwota brutto: 20,25 zł

4. Security & Cleaning System Sp. z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław – kwota netto za godzinę: 11,29 zł, kwota brutto: 13,89 zł.

 

W wyniku przeprowadzonej analizy, jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta firmy Security&Cleaning System Sp.z.o.o, ul. Racławicka 15/19 53-149 Wrocław, która posiada najniższą cenę.