Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na ochronę Hali Widowiskowo – Sportowej

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że rozstrzygnął postępowanie ofertowe na zadanie pt: „Wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego”

W toku przeprowadzonego postępowania otrzymaliśmy trzy oferty.

 

Zestawienie ofert:

Nazwa Firmy Adres Firmy Cena netto za godzinę Cena netto za godzinę
MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o. ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

 

17,76 zł

 

21,84

Security&Cleaning System Sp. z o.o. ul. Racławicka 15/19

53-149 Wrocław

17,2 zł 21,16 zł
AKOOCHRONA ul. Wyszyńskiego 10A

86-105 Świecie

 

16,35 zł

 

20,11 zł

Z uwagi na jedyne kryterium, jakim była najniższa cena, Zarząd spółki przyjął do realizacji ofertę nr 3 –  AKOOCHRONA Jędrzej Adryańczyk, ul. Wyszyńskiego 10A, 86-105 Świecie Dziękujemy wszystkim stronom za wzięcie udziału w postępowaniu.