Rozstrzygnięcie ofert na usługi ochroniarskie

AKTUALIZACJA

w związku z wycofaniem się firmy P.U.H. WENA Marek Tkaczyński, ul. Dąbrowskiego 11-13, 86-300 Grudziądz z podjęcia się wykonania zadania, spółka skierowała zapytanie do drugiego w kolejności atrakcyjności oferenta, czyli firmy Security & Cleaning System Sp. z o.o. czy podtrzymuje złożoną ofertę. Wobec potwierdzenia oferty, ustalono, że Wykonawcą zostanie w/w firma, czyli Security & Cleaning System Sp. z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław.

______________________________________________________________

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że spośród nadesłanych ofert na usługę „Ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu w formie ochrony stałej w oparciu o system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego” wybrano ofertę firmy P.U.H. WENA Marek Tkaczyński, ul. Sambora 28, 86-300 Grudziądz z najkorzystniejszą ceną.

Dziękujemy wszystkim firmom za wzięcie udziału w konkursie ofert.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *