Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(nie stosuje się przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt 8 ustawy) Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Vistula-Park Świecie Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Dotyczy: Kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu o łącznej powierzchni 3.700 m.kw. na okres 17.01.2019r.– 16.01.2020r.

Spółka Vistula-Park Sp. z o.o, dziękując za udział w zapytaniu ofertowym informuje, że oferty złożyło dwóch (2) Wykonawców:

1. Security & Cleaning System sp. Z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

2. Konar A.B. Ciemniccy Sp. Jawna, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie

 

Ofertę nr 2 odrzucono, gdyż złożona została po wymaganym terminie; dokumenty oddano bez ich otwierania.

Wybrano ofertę firmy: Security & Cleaning System sp. Z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław.

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego