Konkurs ofert na Kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu

Działając w oparciu o par. 4 pkt. 1 c)  regulaminu udzielania zamówień, Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na wykonanie usługi:

Kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu o łącznej powierzchni 3.700 m.kw. na okres 17.01.2017r. – 16.01.2018r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w załącznikach.

Pisemne oferty (wyłącznie na formularzu ofertowym) należy składać na adres Zamawiającego do dnia 19 grudnia 2016r. do godz. 1200 (decyduje data wpłynięcia oferty). Dla zainteresowanych możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

Jeden oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w przeciwnym wypadku będzie wykluczony z postępowania.

Zamawiający dopuszcza pisemną negocjację z dwoma najlepszymi oferentami.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wymagania dotyczące oferentów

Załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *